మీ పబ్లిసిటీ కోసమే పవన్ పై కామెంట్స్ : లైవ్ షోలో కాలర్