హైద్రావాదు పబ్లీకు రాత్రి నిద్రవొయ్యిండ్రా...

18:59 - May 10, 2017

ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారాయణ కొడ్కు మబ్బుల యాక్సిడెంట్ల సచ్చిపోయిండు...ఆ హైద్రావాదు పబ్లీకు రాత్రి నిద్రవొయ్యిండ్రా మీరూ..? ఇంటి దీపమని ముద్దువెట్టుకుంటె మూతి మీసాలు గలినట్టే ఉన్నది మా పని అంటున్నరు వరంగల్ పట్నంలున్న ఎస్ఆర్ నగర్ కాడ బత్కే పబ్లీకు.. తెలంగాణనే గాదు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ గూడ అద్భుతంగ రైతులను ఆగం జేస్తున్నది అంటున్నరు అక్కడి దిక్కు రైతు సంఘాలోళ్లు.. చాచాచాచా అన్యాయం పాడుగాను.. గీ తీర్గనా..? సొంత భూమిల గుడ్సెను కూలగొట్టి..ఒకతాన ఆడామెను కిడ్నాప్ జేశి.. కార్ల తీస్కోని పోతున్నరు.. కలిశొచ్చె కాలానికి నడిశొచ్చె కొడ్కు వుడ్తడని అంటుంటరు పెద్దమన్సులు...గివన్ని ముచ్చట్ల కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss