గుడ్ న్యూస్.. వంటిట్లోకి అచ్చేదిన్..

20:32 - March 1, 2017

ఇండ్లళ్ల సంసారం ఎల్లి ఎల్లక సతమతమైతున్నోళ్లు బాగ జూడాలే ఈ ముచ్చట.. పిట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచి పెంచి పెంచి ధమ్మొచ్చినట్టుంది ఆయిల్ కంపినోళ్లకు.. ఇప్పుడు జనం సమురు దీస్తందుకు గ్యాస్ బుడ్ల ధరలు వెంచిండ్రమ్మా..? అచ్చేదిన్ కోసం ఎదురు సూస్తుంటిరిగదా.?. ఇగో వంటింట్లదాకొచ్చింది అచ్చేదిన్ అందుకోండ్రి మరి.. మరిన్ని ఘరం ఘరం మల్లన్న ముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం.. 

Don't Miss