ట్విట్లర్ల గప్పాలు గొట్టుకుంటున్నమంత్రి

21:51 - September 15, 2017

ముస్తాబైన టెన్ టీవీ బత్కమ్మ పాట, మళ్ల నెంబర్ వన్ అయిన తెలంగాణ, తిరుమల ఎంకన్న పాదాల కాడ పాపం
ట్విట్లర్ల గప్పాలు గొట్టుకుంటున్నమంత్రి... ఈ అంశాలపై మల్లన్న ముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం..

Don't Miss