తీగల గారికి రూల్సు గీల్చు ఏముండయా..?

21:09 - May 7, 2018

అనుకుంటనే ఉన్న ఎన్నడో ఒకసారి పిల్పొస్తది పిల్పొస్తదని రానే వచ్చింది.. ఐఏఎస్ పరీక్షల ఫస్టుర్యాంకు సాధించిన జగిత్యాల పిలగానికి ముఖ్యమంత్రి ఆఫీసుకెళ్లి పిల్పొచ్చింది..ఒక్కటే నాల్గే ఒక్కటే ముచ్చటను నాల్గు తీర్ల మాట్లాడితే దాన్ని నాల్గె అంటరా తాటి మట్ట అంటరా మీరే జెప్పాలే ఇగ.. మిస్టర్ తీగల క్రిష్ణారెడ్డి మహేశ్వరం ఎమ్మెల్యేగారు.. మీకు రూల్సు గీల్చు ఏముండయా..?ఆ సిద్దిపేట ఆర్డీవో ముత్యం రెడ్డిగారు.. మీరు ఆర్డీవో పోస్టు సూటయ్యెతట్టు లేదు...పంచ భూతాలు పగవట్టినట్టే ఉన్నయ్ తెలంగాణ రైతులను..ఇద్దరాలు మొగలు గొట్లాడుకోని పోరన్ని బాయిలేశినట్టు.. రెండు ఊర్లోళ్లు కొట్లాట వెట్టుకోని ఆపెతందుకొచ్చి పోలీసోళ్లను పొర్క పొర్క గొట్టిండ్రు..ఈ విలేజ్ డౌలప్మెంట్ కమిటీలు యాడంగ దాపురమైనయ్ రో.. హురక ఇదెక్కడి నీట్ ఎగ్జాంరో.. విద్యార్థులను ఎట్లంటె గజదొంగల లెక్క జూస్తున్నరు సర్కారోళ్లు.. గీ గరం గరం ముచ్చట్ల కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss