ఏం జరుగుతోందీ యూనివర్సిటీల్లో ..

20:44 - March 1, 2017

ఏ లక్ష్యంతో ఈ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.. ? ఏ ప్రయోజనాలాశించి ఈ వివాదాలు రేపుతున్నారు? కొందరిపై దేశద్రోహులంటూముద్రవేస్తూ , తాము అపర దేశభక్తులమని ఎలా చెప్పుకుంటున్నారు? ఎవరు దేశభక్తులు.. ఎవరు ద్రోహులు..  యూనివర్సిటీలు వికాసాన్నిపెంపొందించే విద్యాలయాలుగా వికసించాలి. మేథస్సును పెంపొందించే  ఆవరణలుగా ఎదగాలి. కానీ సంకుచిత భావనలకు, మలతం కేంద్రంగా సంస్కృతి, దేశభక్తి పేరుతో జరిగే ఆగడాలకు అడ్డాలుగా మారుతున్నాయా?  పూర్తి వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం.. 

Don't Miss