పయ్యకాండ్ల పైకం మింగిన అధికార పార్టోళ్లు

20:46 - April 4, 2018

ఎగిరిన తెలంగాణ జన సమితి జెండా...నీలం రంగుల నింగికెగిరేశిన కొదండ, వరంగల్ జిల్లా జోరుగైన టీకాంగ్రెస్ యాత్ర...సర్కారు ధుమ్ము దుల్పుతున్న రేవంత్, రాజ్యసభల ఇమానం దిన్న కొత్త ఎంపీలు.. సప్పట్లతోని స్వాగతించిన తోటి సభ్యులు, గడ్డాలు వెంచుకుంటే ముఖ్యమంత్రులు కారు...దళితులను చేస్తాంటే అయితరు గదా..?, కేటీఆర్ను అడ్డుకున్నమైనింగ్ విద్యార్థులు...తెలంగాణల సుర్వైన జనం తిరుగుబాటు, పయ్యకాండ్ల పైకం మింగిన అధికార పార్టోళ్లు.. ప్రకాశం జిల్లా కణిగిరి కాడ స్వచ్చా గోల్మాల్... ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం... 

Don't Miss