సర్కార్ బడిలో 'బాహుబలి -2’..

20:23 - May 16, 2017

కల్వకుంట్ల కవితమ్మకు నిజాంబాదు జిల్లా అంటె ఎందుకో ఏమో.. మస్తు ప్రేమ అక్కకు.. ఏ జిల్లాల ఉన్నా... నా నిజాంబాదు జనం ఎట్లున్నరో తిన్నరో లేదో అనే కల్వర పడ్తుంటదట.. నిజమో కాదో తెల్వదిగని.. అక్క పనితనం జూస్తుంటే నిజాంబాదు మీద నిజంగనే ప్రేమున్నట్టుగనిపిస్తుంటది.. అత్తగారి ఊరికి వొయ్యి ఎట్ల జేశిందో వీడియోలో సూడుండ్రి..

Don't Miss