బిచ్చగాళ్ల వృత్తిని గుంజుకున్న కాంగ్రెసోళ్లు..

20:27 - May 16, 2017

తప్పుజేశేది ప్రభుత్వమే.. అధికార్లతోని చేపిచ్చేది ప్రభుత్వమే.. చేయకపోతె చర్యలు దీస్కునేది ప్రభుత్వమే.. కేసీఆర్ను గానీ.. ఆళ్ల కొడ్కును గానీ.. బిడ్డను గానీ.. అల్లున్ని గానీ.. ఏమన్న అన్నరే అన్కో.. మీ నాల్కె శీరేస్తరట..తెలంగాణ కాంగ్రెసోళ్ల పుణ్యాన వాళ్లకు జీవనోపాధికి పర్శానొచ్చిపడ్డది..ప్రతిపక్షాలోళ్లు గడ్కోపారి ఈటెలతోని వొడ్వవట్టే.. అని మన కేసీఆర్ సారు ఏం ప్లాన్ జేశిండో తెల్సా..? సూడుండ్రి..మీర్చీ, వరి, పత్తి అన్నిటిపని అయిపోయింది ఇప్పుడు మామిడి ఒర్గుకొచ్చింది..అత్తగారి ఊరికి వొయ్యి ఎంపీ కవిత ఎట్ల జేశిందో సూడుండ్రి..మెట్రో రైలు స్టేషన్లు.. పట్టాలు.. ఆ బ్రిడ్జిలు అన్ని జూస్తె భయమనిపిస్తున్నదిగదా..? మన క్రీడారంగానికి పోలియో వచ్చిందేమో అనిపిస్తది..గీ గరం గరం ముచ్చట్లు చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss