మాణిక్యాలరావు ఏమంటున్నడంటే...

19:54 - January 11, 2018

బహుష కాలజ్ఞానం రాశిన బ్రహ్మంగారే .. ఇప్పుడు చంద్రబాబు రూపంల మళ్ల భూమ్మీదికొచ్చిండా ఏంది..? కాకపోతేంది.. ఇన్నొద్దులు ఉల్వశేన్ల వొడగొట్టుకోని కంది చేన్ల ఎంకులాడుకుంటొచ్చిన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ.. ఆంధ్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి, బీజేపీ అణిముత్యం శ్రీ మాణిక్యాల రావు ఏమంటున్నడంటే.. బాప్ ఏక్ నంబర్.. బేటా దస్ నెంబర్ అని అనెతందుకు లోకేశం ముచ్చట్లు సరిపోయినయ్ ఇయ్యాళటికి.. జబర్దస్త్ షోలళ్ల బిజీగుండే.. రోజమ్మ.. జనం బస్తీల పొంట తిర్గుతున్నది..పోలీసోళ్ల దృష్టిల ప్రజలంటే.. దొంగలు దోపిడి దారులు, అనుమానితులు..వారీ ఈ కులాలు మెడలేస్కోని తిర్గే సన్నాశిగాళ్లారా ఒక్క ముచ్చట జెప్పుండ్రి.. ఇంటి దీపమని ముద్దువెట్టుకుంటె మూతిమీసాలు గాలినట్టు.. ఊరును ఉద్దరియ్యివా పటేలా అని ఎంపీటీసీగ గెలిపిస్తె..గీ ముచ్చట్లు జూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss