సోషల్ మీడియా వచ్చినంక.. ఒక్కొక్క సెల్ ఫోన్ ఒక టీవీ ఛానెల్

20:00 - May 12, 2017

తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినంక అసలు ధర్నాలే ఉండొద్దు అసొంటి గొప్పతెలంగాణను నిర్మించుకుందామంటే..ఓహో ప్రజల అవసరాలన్ని తీరుస్తడేమో ఇగ తీర్చినంక ధర్నాలెందుకని ఆడున్నోళ్లు సప్పట్లు గొట్టిండ్రు...తెలంగాణల అన్నదాత ఆకలి మంట ఆరుతట్టులేదు ఇప్పట్ల.. ఏదో ఒక జిల్లాల ఏదో ఒక జాగ రోజు రైతు రగిలిపోతనే ఉన్నడు.. ఈవీఎం మిషీన్ల పంచాది ఇయ్యాళ మళ్ల లేశింది.. మనదేశంల వాడుతున్న ఈవీఎంలు ఆగమాగమున్నయ్..మన మల్లన్న ముచ్చట్లు జూస్తున్న పబ్లీకు జర్ర గీ ముచ్చట మీరు బాగ ఇనాలే.. వర లక్ష్మీకి.. వీరలక్ష్మీకి.. ఏం తేడా ఉన్నది.. వకు గుడి దీర్గం వచ్చి వీర లక్ష్మీ అయ్యింది గదా..? సోషల్ మీడియా వచ్చినంక.. ఒక్కొక్క సెల్ ఫోన్ ఒక టీవీ ఛానెల్ అయిపోయింది..అరే పొన్నం ప్రభాకరన్న ముచ్చట యాదికొస్తె ఫస్టు మనకు గుర్తుకొచ్చేది ఏంది మాన దిమాకంత పార్లమెంటుకు ఉర్కుతది...

Don't Miss