మూడు ఎక్రాల భూమికి లంచాల తెగులు

20:43 - July 4, 2018

చంద్రాలు అది నాల్కెనా తాటి మట్టనా..?..గడ్కోపారి ఫ్లెటు ఫిరాయిస్తున్నడుల్లా, ప్రజల మన్షినే అంటవ్ సెక్యూరిటెందుకు?...జగనాలు పాదయాత్ర కాకినాడ దిక్కైతుంది, ఓడ దాటినంక అమ్మగాదు బొమ్మనంట...కేటీఆర్ ఇజ్జత్ వుచ్చుకున్న అన్మంతన్న, నేరేళ్ల దళితుల గోసకు ఇయ్యాళ యాడాది...హామీలిచ్చి అవుతలవడ్డ బుడ్డ కేసీఆర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ కనరువట్టిన మాటలు..ఎన్ఎస్ఐయూ కార్యకర్తను సంపేస్తడట, మూడు ఎక్రాల భూమికి లంచాల తెగులు..శాలిగౌరారం మండలంల టీఆర్ఎస్ ఆటలు... ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం... 

 

Don't Miss