30 మందిని దవఖానకు తోలిన కుక్క...

20:32 - December 30, 2017

ఐసీస్ ఉగ్రవాదుల కంటే ఎక్కువ మోపయినయ్ గద వీధి కుక్కలు...పాత నల్గొండ జిల్లా మొత్తం అవిటి వ్యవహారం నడుస్తున్నట్లే ఉంది గదా...మిర్యాలగూడ దిక్కు 20 మందిని కరిచి సత్తా చాటినయంట. ఆత్మకూరు మండలంలో కూడ పది మందిని కరిచి ఆడ వాళ్ల ఉనికిని చాటుకున్నయంట. కుక్కల సంగతేంటో వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss