ప్రజాకళాకారుడు ఎల్లన్న..

12:50 - March 5, 2017

తెలంగాణా అంటేనే గేయ రచయితలు గుర్తుకొస్తారు. ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తున్న గేయ రచయితలెందరో తెలంగాణాలోనే ఉండటం ఆశ్చర్యమనిపిస్తుంది. అలాంటి వారిలో వడ్డెముద్దంగుల ఎల్లన్న ఒకరు. ఆయన ఎన్నో ప్రజాసమస్యలపై గేయాలు రాశారు. సబ్బండనాదం పేరుతో ఒక పాటల పుస్తకాన్ని వెలువరించారు.

Don't Miss