కవి...సవ్యసాచి

13:55 - February 12, 2017

సాహిత్యం సముద్రమంత లోతైనది. ఈ విశ్వమంత విశాలమైనది. వేల ఏళ్ల పరిణామంలో తొలి అడుగు నుంచి ఉరుకుల, పరుగుల వేగం వరకు రాజరికం, బానిసత్వం, ఆధిపత్య, నియంతృత్వం నుంచి ప్రజాస్వామ్యం వరకు ఎన్నో మలుపులు  మరెన్నో మైలు రాళ్లు. సమాజాన్ని నడిపించే శక్తుల మూలాలను వ్యక్తిలో, దాని సమూహంలో ఒడిసిపట్టుకుని సాహిత్యం అక్షరీకరిస్తూ ఉంది. ఈ పరిస్థితుల మధ్య సాహిత్య గతి.. అధ్యయనం చాలా ముఖ్యంగా మారింది. రెండే వర్ణాల పేరుతో అనేక సున్నితమైన అంశాలను సూక్ష్మంగా పరిశీలించి కవితలల్లిన సవ్యసాచితోపాటు నడిచే పాట లాంటి కళాకారుడు సాంబరాజు యాదగిరిపై ప్రత్యేక కథనంతో ఈ వారం అక్షరం. పూర్తి వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss