ప్రయాణాలే ప్రాణవాయువు..

12:44 - April 2, 2017

సాహిత్యం ప్రజల్లో విజ్ఞాన వినోదాలను పంచి పెడుతుంది. చైతన్యం కలిగిస్తుంది. ప్రపంచం లోని అనేక సాహిత్యాలను సంస్కృతులను తెలియజేస్తుంది. అలాంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తున్న సృజనకారులెందరో మన మధ్య ఉన్నారు. వారిలో ప్రపంచమంతా పర్యటించి యాత్రాసాహిత్యాన్ని ఆదినారాయణ అందిస్తున్నారు. శతాబ్దాల నాటి నిశ్శబ్ద కవచాలని వొలుచుకుంటూ పుడమి పునాదుల్లో నుండి మొలకెత్తిన విత్తానాన్ని నేను.. ఏ దేశం తిరిగినా, కొత్త ప్రదేశం అని ఎక్కడా అనిపించలేదు. విదేశం అంటూ ఏదీ లేదు. దూరంగా ఉన్న స్వదేశాలే అన్నీ. ప్రపంచమంతా ఓ గుండ్రని గ్రామం.. ప్రయాణాలే నా ప్రాణవాయువు ...నేను ఇండియన్ ని కాదు.. గ్లోబియన్ ని అంటున్న ప్రొఫెసర్ ఆదినారాయణ పై ప్రత్యేక కథనం తెలుసుకోవాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss