జంపాల చౌదరితో అంతరంగం..

13:00 - December 18, 2016

తెలుగునాడి పత్రికకు సంపాదకత్వం వహిస్తూ, తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించిన అన్ని చర్చల్లోనూ విరివిగా పాల్గొనే జంపాల చౌదరి పరిచయం అక్కర్లేదు. తెలుగు కథల గురించి విశేషమైన కృషి చేసిన చౌదరి గారు, చాలా కాలం తానా పత్రికకు సంపాదకత్వం వహించారు. ఆయనతో 'అక్షరం' ముచ్చటించింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు విశేషాలను తెలియచేశారు. ఆయన ఎలాంటి అభిప్రాయాలు వెల్లడించారో తెలుసుకోవాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss