బాబాకు పంగనామాలు పెట్టిన భక్తురాలు..

20:19 - May 9, 2017

భారతదేశంల ఈ ఈవీఎంల సంగతి ఏంది అని అనుమానమొచ్చిన ఆమాద్మీ పార్టీ ఇగో ఆ మిషిన్ల బాగోతం గిదని సూపెట్టింది...ఇయ్యాళ నగతిచ్చి కొన్కపోయి రేపు ఉద్దెర కొచ్చినా మళ్ల ఇయ్యాళ నగతే అని కనిపిస్తది..తెలంగాణ ప్రజల నెత్తిల తేనెతెట్టె వెట్టినట్టే గొడ్తున్నది... అదురుష్టమంటే వాళ్లదే అని బైటి రాష్ట్రాలోళ్లు గూడ ఆసూపడె యవ్వారం గావోతున్నదట.. బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంల పాలమూరు జిల్లాతోని.. సంగారెడ్డి జిల్లా గూడ పోటీ వడ్తున్నది.. దున్నెటోనిదే భూమిరా..? నడ్మ దొరోడు ఏందిరా అని ఆర్ నారాయణ మూర్తి సారు సీన్మల ఒక పాట ఉండే.. భక్తులను మోసం జేశ్న బాబాలున్నరుగని.. బాబాలను మోసం జేశ్న భక్తులను ఏడనన్న సూశిండ్రా మీరు..? న్యాయం కోసం పోలీసాయిననే.. న్యాయస్థానం ముంగట కత్తితోని పొడ్సుకోని సచ్చిపోదామని ప్రయత్నం జేశిన ముచ్చట మన బెల్లంపల్లి కాడ అయ్యింది.. చారణ కోడికి బారణ మసాల అంటె గిదే గావొచ్చు ముచ్చట...గిసొంటి గరం గరం ముచ్చట్లు వినాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి.

 

Don't Miss