చెత్తకుండి అయిన చంద్రాలు పోట్వ..

21:11 - September 26, 2017

చెత్తకుండి అయిన చంద్రాలు పోట్వ, గెల్పుకోసం శెమ్ట ఓడుస్తున్ననేతలు, లేకలేక పనిల మున్గిన గవర్నర్ సార్, కబ్జా కోర్ అయిన జనగామా ఎమ్మెల్యే, లలితా జ్యూవెల్లర్స్ ను మించిన నగలు.. ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియలో చూద్దాం...

Don't Miss