ఎలుగుబంటి ఆత్మహత్య

21:22 - April 10, 2017

పద్నాల్గేండ్ల వనవాసం తర్వాత పండుగ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంల కాంగ్రెస్ పార్టీ కేక్ కటింగులు, మోడీ ఆఫీసు ముంగట రైతుల బరిబాత... ఎర్రటెండల మరీ బట్టలు ఇప్పేసి నిరసన, మంత్రి పోచారం జిల్లాల మట్టిమనిషి గోస... ఎండుతున్న ఎవుసానికి ట్యాంకర్లే భరోసా, హిందూపురంల పెయ్యిమీదికెక్కిన భక్తి.. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి కోసం సూదుల సూక్తి, అమ్మనెలగొట్న ఐదుగురు కొడుకులు... యాపచెట్టుకిందనే బతుకున్న ముసలి తల్లి, ఎస్సారెస్పీ కాలువల ఎలుగుబంటి ఆత్మహత్య... ఎంకులాడినా దొరకని సూసైట్ లెటర్.. ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం....

 

Don't Miss