తెలంగాణ సంస్థానానికి ఎన్మిదో నిజం కేసీఆరేనట..

20:18 - October 3, 2017

ఓ అయ్యా సారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారూ.. మీరు హైద్రావాదును డల్లాస్ జేయలేరుగని.. ఈ పట్నం వాసులకు ఇంటికో పడ్వనన్న గొనియ్యి.. వాళ్ల మానాన వాళ్లు ఉంటె ఉంటరు పోతె వోతరుగని..? కనీసం గా ఏర్పాటన్న జేయ్ నాయన.. నాలాల సర్వే.. స్కైవేలు.. మోరీల వెడల్పు.. ఈ మొతెవరి మాటలన్ని బంజేశి కనీసం గా పనన్న జేయుండ్రి.. ఓట్లేశి గెలిపిచ్చినందుకు..

ఊర్లపొంటి రైతు సమన్వయ సంఘాలు వెట్టి ఓట్ల సంఘాలు గట్టాలే అని సూస్తున్న సర్కారు కుట్రమీద జేఏసీ వెట్టిన దీక్ష జోరుగైంది ఇయ్యాళ.. జీవో నెంబర్ 39ని.. నల్పై రెండును రద్దు జేశెదాక యుద్దం జేశితీర్తమని మొదలు వెట్టిన లడాయికి ఇయ్యాళ ముందడ్గు వడ్డది.. అన్ని పార్టీల కార్యకర్తలు.. రైతులు.. టీఆర్ఎస్ తప్ప.. పాల్గొన్నరు ఈ పంచాదిల..

అన్యాయం.. దుర్మార్ఘం.. అధికారం.. ఆర్థికం అన్ని గల్పితె సింగరేణి ఎన్నికలళ్ల.. అధికార పార్టీ సంఘం జేస్తున్న ఆట ఇది.. ఎన్ని ఉపాయాలుంటే అన్ని ఉపాయాలు జేస్తున్నరు.. ఓదిక్కు ఎన్నికల నిబంధనలు ఉన్నా..? అవ్విటిని ఏం బట్టిచ్చుకుంటలేరు మీటింగులు వెడ్తనే ఉన్నరు.. మాయమాటలు జెప్తనే ఉన్నరు.. ఇగ ప్రతిపక్షాలోళ్లు మీటింగు వెట్టుకుందామంటే పోలీసోళ్లను వెట్టి ఎల్లగొట్టుడు.. ఇంత దుర్మార్ఘమా..?

మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్ రావు అంత పెద్ద శిపాయిని నేను ఎన్నడు సూడలే..? అంత నిబద్దత ఉన్న మన్షి ఆయన.. ఆయన పట్టువడ్తె ఏ పనిగూడ ఆగదని బ్రహ్మంగారిని సిద్దప్ప పొగిడినట్టు.. శ్రీవారిని అన్నమయ్య పొగిడినట్టు.. రాములవారిని కంచర్లగోపన్న పొగిడినట్టు.. మొగులు మీదికి లేవట్టి సూపెడ్తున్నడు సహచర మంత్రి వర్యులు శ్రీ తన్నీరు హరీష్ రావు సారు.. మరి తుమ్మల కీర్తేందో మనగూడ అర్సుకోవాలెగదా పాండ్రిగ..

తెలంగాణ సంస్థానానికి ఎన్మిదో నిజం కేసీఆరేనట.. మిర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వొయ్యినంక ఆయన వారసత్వాన్ని కేసీఆరే కొనసాగిస్తున్నడట.. ఈమాట నేనన్నది గాదు సుమా.? శాంతి దూత కోమటిరెడ్డి వెంకటర్ రెడ్డి గారి మాట.. నిజాం సర్కార్ పాలనకు కేసీఆర్ పరిపాలనుకు పెద్దగ తేడా ఏం గనిపిస్తలేదట.. నిన్న బోనగిరికాడ మీటింగు వెట్టి చెప్పిండు..

ఠాగూర్ సీన్మల సచ్చిపోయిన శవానికి ట్రీట్ మెంట్ జేశే సీను ఉంటది సూడుండ్రి.. అగో అది జూశి నేర్చుకుంటున్నరో ఏమో కార్పొరేట్ దావఖాండ్లోళ్లు.. సచ్చిపోయిన మన్షికి ట్రీట్ మెంట్ జేశి లచ్చరూపాలు గుంజిండ్రట.. ఒంగోలు కాడున్న సంఘమిత్ర దావఖానోళ్లు.. సచ్చిపోయినోని బంధువులే సచ్చిపోయిండుగదా..? మళ్ల మందులు ఎందుకు రాస్తున్నరంటే.. డాక్టర్లు ఇనలేదంటే సూడుండ్రి దోపిడి ఎట్లున్నదో..

అమ్మరె బాప్ రే.. కుక్కతోకకు గుండ్రాయి గట్టినా బాలికాకయ్యను మారుమని చెప్పినా రెండు ఒక్కతీర్గనే ఉండెతట్టున్నయ్ గదా..? మళ్ల ఇయ్యాళ ఒక అభిమాని దౌడవలగొట్టిండు..? ఈన మన్షా జంతువా..? ఇంతకు భూలోకంలనే ఉన్నడన్నఫీలింగులో ఉన్నడా లేదా అనేది డౌటొస్తున్నది.. ఏంది ఇది పైత్యంగాకపోతె.. మళ్ల ఆ అభిమాని తిర్గి ఒక్కటేస్తె ఎట్లుంటది..?

మనం ఏదన్న హోటల్కు వొయ్యి కడ్పునిండ తిన్నంక.. బిల్లు గట్టెతప్పుడు జేవుల పర్సులేదనుకో ఏం జేస్తం..? అయ్యో పర్సు మర్శిపోయిన.. మళ్ల తెచ్చిస్తాంటం.. లేకపోతె ఎవ్వలన్న తెల్సినోళ్లుంటే.. అడ్గిస్తం.. అట్లగూడ ఛాన్సులేకుంటే.. ఇంటికి ఫోన్ జేశి పైసలు తెచ్చిప్పికడ్తంగదా..? కని చైనాల ఒకడు ఏం జేశిండో సూడుండ్రి..

Don't Miss