యోగకే యోగాసనాలు నేర్పిచ్చె మన్షి మన రాందేవ్ బాబా

20:12 - August 10, 2017

శ్రీరాంసాగర్ పునరుజ్జీవన పథ్కం పేరు మీద ఇయ్యాళ పర్దలు గుంజిండు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సారు.. అమ్మటాళ్ల యాళ్లకు వొయ్యి.. శంకుస్థాపనలు జేశి.. ఆడనే ఏర్పాటు జేశ్న జన బహిరంగ సభల జర్రశేపు మాట్లాడిండు.. నా జన్మధన్యమైపోయింది అన్నడు.. నా అంత అదురుష్టవంతుడు ఈ భూమ్మీద ఎవ్వలుండరని గూడ అన్నడు..

ఏమాట కామాట జెప్పుకోవాలెగని.. ఎంతైనా టీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్ల మీదికి ఎవ్వలు రారు.. వాళ్లు ఏ పనిజేశ్నా.. సాటుకు జెయ్యరు నేటుగనే జేస్తరు.. కాంగ్రెస్ పార్టోళ్లు, పువ్వుగుర్తోళ్లు, తెల్గుదేశమోళ్లు మందిని సభలకు దీస్కపోయేదుంటే సాటుసాటుకు పైకమిచ్చి తీస్కపోతరుగదా..? వీళ్లు అట్లగాదు మంది జూస్తుంటెనే ఇస్తరు.. ధైర్యం ఉండాలే అట్ల జేస్తందుకు గూడ ఏమంటరు..?

పోరగాళ్ల బడులు నడిస్తేంది నడ్వకపోతేంది..? ఊర్లపొంటి సర్కారు బస్సులు వస్తేంది రాకపోతేంది..? టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ సక్సస్ అయ్యిందా లేదా..? అదిగావాలెగని..? స్కూళ్లు బందువెట్టి బస్సులు ఎత్కపోయిండ్రు.. ఆర్టీసీ బస్సులు మొత్తం అటే మల్పుకున్నరు.. ప్రయాణికులు పడిగాపులు గాస్తున్నరు.. బడిపోరగాళ్లు బజార్లపొంట తిర్గుతున్నరు గివ్వేం ముచ్చట్లుల్లా..? అన్నితెల్సినోళ్లు గూడ..

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులకు బుద్ది జ్ఞానం లేదంట.. ఈ మాట అంటున్నది ఎవ్వలో తెల్సా..? కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ మీద ఎంపీగ గెల్చిన నల్లగొండ ఆణిముత్యం.. పేదల పెన్నిధి.. టీఆర్ఎస్ సన్నిధి.. శ్రీ గుత్త సుఖేందర్ రెడ్డిగారూ... కర్ణాటక రాష్ట్రంల కాంగ్రెస్ గౌర్మెంటే అధికారంలున్నదిగదా..? ఆల్మట్టి నీళ్లు ఇడ్సిపెట్టుమని కాంగ్రెసోళ్లు వొయ్యి ఎందుకు అడ్గుతలేరు అంటున్నడు..

వారెవ్వ ఇన్నారుల్లా ఈ ముచ్చట..? బాసర సరస్వతి దేవతున్నదిగదా.? ఆమె ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఎత్కపోయి బైట పూజలు జేస్తున్నరట పూజారులు.. అంటే దేవుని తానికి భక్తులు గాదు.. భక్తుల తానికే దేవున్ని గొంచవొయ్యిండ్రట పుణ్య అయ్యగార్లు.. ముచ్చట లోకమంత వాకిపొయ్యింది.. అయ్యగార్లు నల్గురిని సస్పెండ్ జేశిండ్రట.. ఏం బట్టెవాయిగాళ్లు మోపైండ్రు సూడుండ్రి..

భక్త జనులు రామకోటో.. శివకోటో.. అయ్యప్పకోటో రాస్కుంటరుగదా..? మన వర్ల రామయ్య సారు జగన్ కోటి రాస్కుంటున్నడు.. ఆయన నోరు తెరిస్తె సాలు.. జగన్ అనే పదంతోనే మొదలు వెట్టి.. జగన్ అనే పదంతోనే ఒడ్సిపోతది స్పీచు.. అంత మంచి భక్తుడు సారూ.. అట్లనిజెప్పి టీడీపీకి ద్రోహం జేస్తున్నడేమో అనుకునేరు.. అందరి పెయ్యిల ఎర్ర రక్తం బారితే.. వర్లరామయ్య సారు పెయ్యిల పస్పురక్తనే పారుతాఉంటది..

గౌరవనీయులైన.. వానదేవునికి తెలంగాణ హోంమంత్రి వర్యులు శ్రీ నాయిని నర్సింహారెడ్డిగారి తర్పున వినమ్ర నమస్కారాలు.. అయ్యా మీరు గడిచిన మూడేండ్ల సంది వానలు సక్కగ వడేస్తలేరట.. నాయిని నర్సన్న ఫుల్ ఫీలైపోతున్నడు.. నీ అల్కకు కారణం ఏందో కనుక్కుందామంటున్నడు.. నాయిని నర్సన్న అసొంటి పెద్దమన్షిని బాధపెట్టుడు బాగలేదు కావట్టి రెండు గట్టి వానలు నర్సన్న మీదనే వడెతట్టు జూడు తండ్రి..

యోగకే యోగాసనాలు నేర్పిచ్చె మన్షి మన రాందేవ్ బాబా. దేశ భక్తితోని టోకున వ్యాపారం జేస్తున్న ఈ మన్షి.. ఇప్పుడు విదేశీ సీన్మల భర్తం బడ్తాంటున్నడట.. ఇప్పటికే విదేశీ వస్తువుల మీద దండయాత్రలు జేస్తున్నడుగదా..? ఇప్పుడు హాలీవుడ్ సీన్మను శీరి శింతకు గట్టె పనిలె చాల బిజీగున్నడట.. మరి ఏం జేయవోతున్నడన్న సంగతి సూడుండ్రి..

మల్లన్న ముచ్చట్లు జూస్తున్న ప్రేక్షకులారా..? మీకు అవార్డొచ్చింది.. మన వార్తలల్ల జర్ర జన్గు బెన్కు ఏముండదట.. ఏది జెప్పినా ధైర్యంగ జెప్తరు మీరు అని యువకళావాహిని నాట్స్ సంస్థోళ్లు మీకు అవార్డు ఇచ్చిండ్రు.. ఇది మల్లన్న ముచ్చట్లకొచ్చిందంటే.. మీకొచ్చినట్టే గావట్టి మీ అందరికి అంకిత మిస్తున్నం ఈ అవార్డు.

Don't Miss