యాక్టర్, సింగర్ స్నిగ్ధతో చిట్ చాట్

20:49 - January 7, 2017

యాక్టర్, సింగర్ స్నిగ్ధతో 10 టివి చిట్ చాట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె పలు ఆసక్తిరమైన విషయాలు తెలిపింది. తను నటించిన సినిమాలు, పాటల గురించి వివరించింది. పలు పాటలు పాడి వినిపించింది. స్నిగ్ధ స్నేహితురాలు శ్వేత ప్రాంక్ కాల్ చేసి మాట్లాడారు. స్నిగ్ధ తెలిపిన మరిన్ని ఆసక్తరమైన విషయాలను వీడియోలో చూడండి.. 

Don't Miss