మోడీ ప్రభుత్వానికి పుర్రెలతో నిరసన..

20:15 - March 22, 2017

నరం లేని నాల్కె ఎన్నిమాటలన్న మాట్లాడ్తదంటరు సూడు.. గది మన చంద్రాలుకు సూటైతుండొచ్చు ఈ ముచ్చట్ల.. జనగామా ఎమ్మెల్యే సారు.. చర్లపల్లి కాడ కష్టపడి సర్కారు భూమి కబ్జావెట్టుకున్నడట..లోక కళ్యాణం లెక్క.. తెలంగాణ కళ్యాణం గూడ జర్గి తీరవల్సిందే అని.. మన తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ సారు.. మస్తు తన్లాడుతున్నడు..గోషా మహల్ ఎమ్మెల్యే రాజసింగు సారు యాదికున్నడా..? తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద రాహుకేతులువు తిష్టేశి కూసున్నట్టే గొడ్తున్నది.. ఆదిలాబాద్ జిల్లాల జనం ఆగమైతున్నరు.. దుపదూపై అంగలారుస్తున్నరు.. దొంగోని పట్ల కనీస మర్యాదలు పాటించకుంట ఇంట్ల ఏం దాశిపెట్టకుంట ఊరికి వొయ్యిన ఆ ఇంటోళ్ల మీద కోపంరాదా.. ఇగో వచ్చింది..గత పాలకుల లెక్క గాదు మాది రైతు ప్రభుత్వం అని మోడీగారు ఎన్నిమాట్ల మొత్తుకున్నడు...గిసొంటి ముచ్చట్లు సూడాలంటే వీడియో చూడండి..

Don't Miss