ముస్లీంల విడాకుల చట్టం.. తీరు తెన్నులు...

14:03 - December 14, 2016

ముస్లీంల విడాకుల చట్టం.. తీరు తెన్నులపై లాయర్ పార్వతి మాట్లాడారు. మానవి మైరైట్ కార్యాక్రమంలో ఆమె పాల్గొని, మాట్లాడారు. తలాక్ గురించి వివరించారు. ఆమె మాటల్లోనే మరిన్ని వివరాలను చూద్దాం..  తలాక్.... ముస్లీం పురుషులు భార్యకు విడాకులు ఇచ్చే విధానం. తలాక్.... ఏక పక్షంగా, అకారణంగా, ఎప్పుడంటేఅప్పుడు విడాకులు ఇచ్చే పద్ధతిని తలాక్ అంటారు. ఇది మహిళలకు సంబంధించిన విషయం. మహిళల హక్కులు కాలరాసే విధంగా జరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చ. తలాక్ చాలా రకాలు.. ఇందులో ముఖ్యంగా త్రిపుల్ తలాక్.. చాలా క్రూరమైన చర్య.. మూడు సార్లు తలాక్, తలాక్, తలాక్ అంటే చాలు.. అంటే విడాకులు ఇచ్చినట్లే అవుతుంది. మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం....

 

Don't Miss