అక్కడ వివాహం జరగాలంటే? వుండాల్సిందేంటో తెలుసా?!!..

15:57 - March 31, 2018

వివాహం అంటే ఇరువురి జీవితాలను ఒకటిగా చేసేది. రెండు వేర్వేరు కుటుంబాలను బంధువులగా చేసేది. ఈ వివాహానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రాముఖ్యతవుంది. భారతదేశంలో వివాహానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత వుంది. మరి అటువంటి వివాహాలు ఎవరి మతాలను, ఆచారాలను, పద్ధతులను అనుసరించి వారు చేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలో వివాహం జరపాలని అనుకున్నప్పటి నుండి ఎన్నో విషయాలను నమ్మకాలుగా అనుసరిస్తుంటారు. అదే వివాహం జరిపించే విషయాలలో కూడా పలురకాల భిన్న పద్ధతులకు పాటిస్తుంటారు. వీటిని నమ్మకాలు అనేకంటే వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సుఖంగా, సంతోషంగా, వారికి ఎటువంటి కష్టం రాకూడదనే సెంటిమెంట్ తో పలు విధాల పద్ధతులను, సంప్రదాయాలను, అనవాయితీలుగా కొనసాగిస్తుంటారు. అటువంటి ఓ వింత ఆచార వివాహాం గురించి తెలుసుకుందాం.. ఫిజీ దేశంలో ‘తబువా’ పేరుతో కొనసాగే ఆచారం.. కొంతమంది వివాహం సమయంలో జరిపే తంతు విచిత్రంగా వుంటుంది. అది అక్కడి ఆచారమైనా తెలియని వారికి మాత్రం అది విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రపంచంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరిగే పెళ్లిళ్లలో వింత ఆచారాలు అమలువుతుంటాయి. అటువంటిదే ఫిజీ దేశంలో ‘తబువా’ పేరుతో కొనసాగే ఆచారం. ఇక్కడ అమ్మాయిని పెళ్లాడేముందు అబ్బాయి... అతిపెద్ద తిమింగలం దంతాన్ని ఆ అమ్మాయి తండ్రికి అంటే మామగారికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆచారం కారణంగా ఫిజీ దేశం పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తుంటుంది. ఈ ఆచారాన్ని ఇక్కడివారు తరతరాలుగా అమలుచేస్తున్నారు. దీనిని పాటించడం వలన పెళ్లి కుమార్తెకు మంచి జరుగుతుందని భావిస్తారు. అలాగే ఆ ఆచారాన్ని, ప్రేమను నిరూపించుకునేందుకు ప్రతీకగా కూడా భావిస్తారు. ఈ నేపధ్యంలోనే ఇక్కడి యువకులు ఎంతకష్టమైనా సరే తిమింగలం దంతాన్ని సంపాదించి పెళ్లి కుమార్తె తండ్రికి అందిస్తుంటారు.మరి ఎంతోమంది ఎన్నో ఆచారాలను పాటిస్తుంటారు. ఫిజీదేశంలో వారి వివాహ అచారంలో తప్పకుండా తిమింగలం దంతం వుండాల్సిందేనట. చూశారా వివాహ ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, ఆనవాయితీలు ఎంత విభిన్నంగా..విభిన్నంగా వుంటాయో కదా!!..

Don't Miss