కుటుంబంలో కన్నీటి విషాదం..

13:25 - August 1, 2016

ప్రేమ..ఆకర్షణనే ప్రేమగా అనుకుని జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటుండగా అదే భ్రమలను కల్పించి వారి జీవితాలతో ఆడుకొనే వారు ఉన్నారు. ఇలా ముళ్లు గుచ్చుకుని విలవిలలాడుతున్న చిగురుటాకుళ్లా ఎందరో అమాయకురాళ్లు చీకటి గదిలో కుమిలిపోతూనే ఉన్నారు. నయవంచకులకు కనువిప్పు కలిగించే ఓ ప్రేమ జంట ఉంది. ప్రేమకు అసలు నిర్వచనం వారే. ప్రేమకు సిసలైన రూపం వారే. వంశీ..గీతలకు ప్రేమే జీవితం. ప్రేమే సర్వస్వం. ప్రేమే ప్రాణం..ఎప్పటికైనా ఏనాటికైనా వారి ప్రేమ కావ్యం ఆరో వేదంలా నిలవాలన్నదే వారి తపన. వారి ప్రేమను చూసైనా మార్పు రావాలి. ప్రేమంటే పెడర్థాలు తీసే వారికి తెలిసిరావాలి. వీరి ప్రేమ కథ ఆదర్శం కావాలి. వీరి కన్నీటి వ్యథ ప్రేమికుల హృదయాలను కదిలించాలి. కనువిప్పు కలిగించాలి. విషాదం కలిగించే దీనిపై పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss