రాజ్ తరుణ్ ని లైవ్ షోలో కాల్ చేసి ఆట పట్టించిన ఫ్రెండ్