దగా పడిన చెల్లికి న్యాయం చేసిన టెన్ టివి..

12:58 - February 13, 2017

ఎన్నో కష్టాల్లోనే ఆమె పుట్టుక ఉంది...మరెన్నో సమస్యల్లో ఉన్న కుటుంబంలో ఆమె పెరిగింది..కష్టాలు వారిని వదలడం లేదు..చుట్టూ ఉన్న సమస్యలే ఆ కుటుంబాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. పెరిగి పెద్దవుతున్న కూతుర్లను చూసుకుంటున్న కన్నవారిలో బతుకుభయం పుడుతోంది. అయినా ఏమి చేయలేని విధి వంచితులు. రెక్కల కష్టాన్నే నమ్ముకున్న ఆ కుటుంబం ఉన్నంతలో హాయిగా ఉంటున్నా విధి వారిని వెంటాడుతూనే ఉంది. ప్రతి క్షణం కన్నీటితోనే తడుస్తూ కాలంతో పాటు పరుగులు తీయాల్సిన ఆ కుటుంబానికి ముద్ద దొరకడం ఒకటైతే అది గొంతులోకి దిగడం కూడా కష్టమే. అలాంటి విశాఖలోని ఓ కుటుంబంలో నిశబ్దంగా ఉన్న అలల తుఫాను మందుకు కొట్టుకొచ్చినట్లు వచ్చి కన్నీటి సునామి పుట్టించాయి. వారి వేదనను తీర్చింది..టెన్ టివి..వారి సమస్యకు మార్గం చూపించింది.. దగా పడిన చెల్లి...పూర్తి వివరాలకు వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss