ప్రేమే జీవితమా.....కాదు.....

21:42 - August 12, 2017

ప్రేమ దీనికి సరైన అర్థం చెప్పిన వారు ఎవరు లేరు....ప్రేమను రకరకాలుగా చెప్పేవారున్నారు.... రకరకాలుగా పంచేవారున్నారు...అందులో ఓ అబ్బాయి ఆమ్మాయి మధ్య ప్రేమ మాత్రం విషాదాలను నింపుతుంది....మనోవేదనకు గురి చేస్తోంది...ప్రేమే జీవితం అనుకునే ఎందరో అబ్బాయిలు తమ బంగారు భవిష్యత్ ను కోల్పోతున్నారు. ఇది తెలుసుకోలేని ఎందరో ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. త్యాగం పేరుతో తుది శ్వాస విడుస్తున్నారు...ప్రేమ కోసం బలైతున్న వారిలో నరేష్ ఒకడు...తనకు ఆమె ప్రేమ దూరమైందని నరేష్ లోకాన్ని విడిచాడు. కానీ నరేష్ తెలుసుకోలేనిది ఒక్కటే తను దూరమైయ్యేది తన వారి నుంచి అని.....తనవారికి జీవితాంతం కన్నీటిని మిగుల్చుతున్నానని...అందరికి ఒక్కటే నరేష్ మరణం ఓ గుణపాఠం కావాలి....ఓ హెచ్చరిక కావాలి...ఓ ఆలోచను పంచాలి...ఇది కాథ కాదు ఏ రియల్ స్టోరీ..పూర్తి వివరాలుకు వీడియో చూడండి.

Don't Miss