సప్తగిరి ఎక్స్ ప్రెస్ కు పవన్ ఎందుకు ప్రచారం చేస్తున్నారో తెలుసా? ఇదీ అసలు సంగతి..!