ఉరితాడుకు వేలాడిన వృద్ధుడు...

22:06 - October 1, 2016

అభిమానానికి అర్థం మారుతుంది. ఆత్మీయతకు వెలకడుతున్నారు. అనురాగానికి వెలువలేకుండా చేస్తున్నారు. యాంత్రికజీవనంలో పడి మరమనుషుల్లా మారుతున్న మనుషులు ఏం కోల్పోతున్నారో తెలుస్తోందా..? అదే తెలిస్తే ఇలా ప్రవర్తించరు. ఇలా ఉండరు కూడా... !ప్రతీ క్షణ డబ్బు, ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవడం కోసమే బ్రతుకుతున్నారు. ఇక ప్రేమాభిమానాలను పంచుకునేదెప్పుడు..? ఒక్కసారి ఎవరివారు ప్రశ్నించుకుంటే.. వెనక్కితిరిగి చూసుకుంటే... ఏం కోల్పోతున్నామో అర్థమవుతుంది.. ఎంత పెద్ద తప్పు చేస్తున్నామో తెలుస్తుంది.. వాస్తవంలోకి రావాలి.. పేగు తెంచి జన్మనిచ్చిన కన్నతల్లి, తన జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తూ పెంచి పెద్ద చేసిన కన్నతండ్రిని మరిచిపోతున్నారు కొందరు. ఎనిమిది పదుల వయస్సులో ఉరితాడుకు వేలాడిన ఓ వృద్ధుడి ఆత్మహత్య.... తప్పుచేస్తున్నవారికి కనువిప్పు కలిగించాలి. ఇదీ కథకాదు.. ఏ రియల్ స్టోరీ... ఓ పల్లెకు వెళ్లి చూడండీ... ఎప్పుడూ సందడిగా ఉండే ఆ పల్లే ఇప్పుడు మూగబోయింది. ఆ ఊరిని విషాదం ఆవిహించింది.. ఆ ఊరిలో ఎవరిని కదిలించినా అవే మాటలు. ఓ వృద్ధుడి మరణం వారిలో ఎంతో మార్పుతెచ్చింది. మరిన్ని అంశాలను వీడియోలో చూద్దాం... 

 

Don't Miss