టీ.సర్కార్ పట్టించుకోవడం లేదు - ఒగ్గు కళాకారుడు..

07:36 - September 6, 2017

ఒగ్గు కథ..తెలంగాణ ప్రత్యేకత. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనిపించే విశిష్ట కళారూపం. ఐదారు మంది ప్రదర్శించే కళారూపం ఇది. ఇందులో ఒకరు ప్రధాన కథకుడిగా ఉంటారు. కథ..గానం..నృత్యం..నాటకాల మిశ్రమమే..ఒగ్గు కథ...ఒగ్గు కళాకారులకు శ్రావ్యమైన కంఠస్వరం ఉంటుంది. ఒగ్గు..డోలు..తాళం..కంజీరా అనే వాయిద్యాలతో ఒగ్గు కథను ప్రదర్శిస్తుంటారు. గొంతుతోనే అభినయించడం..ఈ కళాకారుల విశిష్ట లక్షణాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించినా కూడా ఒగ్గు కళాకారుల జీవితాల్లో పెద్దగా మార్పులు రాలేదు. వాయిద్య పరికరాలు కొనుక్కోలేని దీనస్థితిలో చాలా మంది ఉండడం బాధాకరం. తెలంగాణ ఒగ్గు కళలకు ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటీ ? ఒగ్గు కళాకారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు...ప్రభుత్వాన్ని నుండి ఆశిస్తున్నది ఏమిటీ ? తదితర అంశాలపై తెలంగాణ ఒగ్గు కళాకారుల సంఘం అధ్యక్షులు సత్యనారాయణ మాట్లాడారు. పూర్తి వివరాలకు వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss