కొడుకు పుట్టినంక కల్యాణ లక్ష్మి

20:22 - September 8, 2017

అసిఫాబాద్ : నమస్తే..! మంచిగుండ్రా.. నా పేరు ఉడత దేవక్క... కొమ్రంభీం జిల్లా... బోరంపల్లి మా ఊరు. మేం గరీబోళ్లం... నాకు లగ్గం జేసేటందుకు ... మా అమ్మ, బాపు దగ్గర పైసల్‌ లేకుండె. ఏం చేయాలో తెలియక పరేషాన్‌ అయ్యేటోళ్లు. అట్లాటప్పుడు మీరు కల్యాణ లక్ష్మి స్కీం తెచ్చిండ్రు. దోస్త్‌లు జెబితే వోయి..దరఖాస్తు పెట్టినం.. లగ్గం టైమ్‌కి పైసలొస్తాయని మాబాపు.. నా పెళ్లి పని షురూ చేసిండ్రు... కానీ గోర్నమెంటాఫీసులో సారోళ్లు.. మమ్మల్ని మస్తు దిప్పుకున్నరు.. గానీ, పైసలు ఇయ్యలే. కడాకు... మా బాపూ మావూరి పటేల్‌ తాన మిత్తికి పైసల్‌ దెచ్చి నాకు లగ్గం చేసిండ్రు. నాకిప్పుడు ఓ పిలగాడూ పుట్టె. ఏడాది సంది తిరిగితే.. ఇప్పటికి గోర్నమెంటు సారోళ్లు కర్నించిండ్రు.. నా లగ్గం కోసమని, పైసల చెక్కు పంపిండ్రు. సీఎం సారూ.. పైసల్‌ ఇచ్చినందుకు మస్తు ఖుష్‌ అయితాంది. గయితే.. ఇది నా లగ్గం నాటికొచ్చుంటే ఎంత మంచిగుండె.. మా అమ్మ, బాపులు నా లగ్గం పైస్‌ల కోసం... తెచ్చిన పైసలకి మిత్తి కట్టే తిప్పలు తప్పుతాండె. ఇన్ని నెలలు మిత్తి కట్టి..కట్టి... మస్తు అవస్థలు పడ్డరు. గిది నా ఒక్కదాని బాధే కాదు.. మా ఇలాఖల.. శానామందిది గిదే లొల్లి. లగ్గం నాటికి రాని పైసలేం పైసలంటుండ్రు. గసుందేకే.. ఈ కల్యాణలక్ష్మి పైసల్‌.. లగ్గం నాటికే అందేటట్ల సూడుండ్రి సారూ.. గప్పుడు, నా అసుంటోళ్ల బాపులకు మిత్తీ తిప్పలు తప్పుతాయి. మా గోస తీరుస్తారు కదా సారూ.. ఉంటామరి.. నమస్తే.. మీ ఓటరు.. ఉడత దేవక్క. 

Don't Miss