అమ్మో కోదండరాం సారు ఏమో అనుకున్నంగని....

20:21 - July 10, 2017

అమ్మో కోదండరాం సారు ఏమో అనుకున్నంగని.. పెద్ద జంగే తయ్యారు జేస్తున్నడుగదా సిరిసిల్ల దిక్కు.. మొన్నటిదాక సిద్దిపేట్ల హరీష్ రావుకు నీళ్లు దాపిచ్చినంత పనిజేశిండు.. ఇప్పుడు సిరిసిల్ల మీద సమర జెండా లేవట్టిండు.. ఏ ఊర్లె ఆగినా జనమే జనమొచ్చి సమస్యలు జెప్పుకుంటుండే వర్కళ్ల.. జేఏసోళ్లకు ఇంక జర్రంత ఊపొస్తున్నట్టుంది.. జోర్దార్గ జేశిండ్రు అమరుల స్పూర్తి యాత్ర..

 

Don't Miss