అంబేద్కర్, పూలేలకు నడి రోడ్డుపై అవమానం..

09:05 - January 6, 2017

మళ్ల లైన్లకొచ్చిన ఎగ్జిట్ పోల్ యేశకాళ్లు... ఎటూ సుతిగల్వని సంస్థల సర్వేలు, రెండువేల నోటు మీద గాంధీ తాత మాయం... మోడీతోటే అయితది ఇసొంటి ఉపాయం, దేవినేని ఉమాను ఆడామెను చేసిన ఆడోళ్లు.. నీళ్ల మంత్రి బొమ్మకు నిప్పువెట్టి నిరసన, వ్యవసాయ కార్యాలయానికి తెగులు... రైతుల పైకం పీల్చేస్తున్న పరుగులు, దేశనేతల బొమ్మలకు దేహశుద్ధి.... ఉన్నదా చేసినోళ్లకు అసలు బుద్ధి.. ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss