ఎమ్మెల్యే షకీల్ అనుచరుడిపై చర్యలు తీసుకోరా ?

20:18 - March 29, 2017

ఏ పూటకు ఆ పాట వాడుడు మనం రాజకీయనాయకుల దగ్గరనే జూశ్నం ఇన్నొద్దులు గని.. ఆఖరికి పంచాంగం జెప్పె అయ్యగార్లు గూడ అట్లనే తయ్యారైండ్రు..కడ్పుల పిండం కడ్పుల ఉండంగనే.. బారసాల పండుగ జేశి బందవస్తు దావతిచ్చిండట ఎన్కటికి ఒకాయిన.. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ జేస్తున్న మిమ్ములను ఏమనాలే చెప్పుండ్రి..మొన్న బోదన్ కాడ మెడలు దిర్గనాయిన ప్రభుత్వ ఆఫీసర్లను నోటికొచ్చినట్టు తిట్టెగదా..? అగో ఆ పంచాది ఇంకా అయిపోలే..ఘనతలు చెబుతున్న నేతలు ఈ సంగతి చూడండి..దేవుండ్ల పెండ్లిల జర్గిన పంచాది ముదిరి ముదిరి వేల ఏండ్ల సంది ఇంకా ముఠకక్షల రూపంల నడుస్తనే ఉన్నది..గొప్ప మహనీయుని పుట్టిన రోజు రావోతున్నదిగదా..? అందుకే అప్పుడె తెలంగాణ పల్లెలళ్ల ఆయన పండుగ సుర్వైంది

Don't Miss