దమాక్ లేని పని జేసిన దక్షిణమద్య రైల్వే...

21:42 - January 6, 2017

జనం చెవుల పసుపు, కమలం పువ్వు... చంద్రాలు మాటలింటే తప్పకుంటొస్తది నవ్వు, తెలంగాణలో మసులుతున్న దళితులు... ముఖ్యమంత్రి దిష్టిబొమ్మలకు అగ్గులు, తెలంగాణల కొలువుదీరవోతున్న కొత్త పార్టీ... భారీగా తయరైందంటున్న చెరుకు సార్, దమాక్ లేని పని జేసిన దక్షిణమద్య రైల్వే...సంకురాతిరి పండుగకు ప్లాట్ ఫామ్ మీద సురుకు, సావు కార్యలం బరాత్ దీసిన బంధువులు....ఓల్ డ్యాన్సుతోటి అంత్యక్రియలు పొల్లు పొల్లు, 
సీఎం కేసీఆర్ ను కలిసిన బాలి కాకయ్య.. జర్ర మాదిక్కు మాత్రం రాకయ్య.... ఈ అంశాలను మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాంం....

 

Don't Miss