తాంబాకు దౌడకేస్తున్న రాందేవ్ బాబా...

20:36 - July 28, 2017

ముఖ్యమంత్రి కొడ్కు కేటీఆర్ మేడకు గట్టిగనే సుట్టుకునెతట్టు గొడ్తున్నది.. బీహార్ శాసన సభలో విశ్వాస పరీక్షలో నెగ్గిన నితీశ్ కుమార్.. పాపం ఎప్పటికైనా పండుతది అనెతందుకు మళ్లొక ఉదాహరణ దొర్కింది పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి రూపంల.. నాకు తెల్సిన కాడికి.. వడ్లళ్ల రకాలు సిక్ట్సీ ఫోర్ ఒడ్లు.. ఈ నడ్మ కేటీఆర్ వడ్లు రావోతున్నయట..తెలంగాణల ఎస్ఐ రాత పరీక్షలు అయ్యి తొమ్మిదినెలలైంది.? ఇప్పటిదాక ఫలితాలు డెలివరీ గాలే..పోరగాళ్లకు ఆటపాటలు నేర్పురా వారీ అంటే.. పోరగాళ్ల జీవితాలతోనే ఆటాడుదామని సూశిండట ఒక సారూ...ఇగ మారెతట్టు లేరు జనం.. చెప్పి చెప్పి చెప్పి నాకే యాష్టొస్తున్నది.. ఎన్ని మాట్ల జెప్తి..? వారెవ్వ..? ఊరూరి దిర్గి బిచ్చమెత్తుకునెటామెను రంగంలకు దించి నాల్గువందల గజాల భూమిని మాయం జేశిండ్రంటే వాళ్లు చిన్నోళ్లేనా..? : నేను మన్షిని గాదు జంతువును అంటున్నడు నందమూరి బాలికాకయ్య..రాందేవ్ బాబా అనంగనే మనకు ఏం యాదికొస్తది..?...గరం..గరం..ముచ్చట్లు వినాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి..

Don't Miss