విల్లును ఇరగొట్టిన మోడీ...

08:27 - October 3, 2017

ఎన్కట రామాయణంల రాముడు శివధనస్సును ఇశిండంటే.. మళ్ల ఇప్పుడే ఇశిరేశిండు నరేంద్రమోడీ..? ఆయననేమో భార్యకోసం ఇరగొడ్తె.. ఈన విల్లును ఎక్వతక్వ గుంజి ఇరగొట్టిండు... ఒక్క ముచ్చట జెప్పాల్నంటే మోడీ ఇజ్జత్ కచరా అయ్యింది సోషల్ మీడియాల.. పాపం దసర పండుగ వేడుకల స్టేజీమీద యాభై రెండించుల చాతి ఖ్యాతి గంగల గల్చింది..పూర్తి వివరాలకు వీడియో క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss