బీసీ ప్రజలారా..ఆలోచన జేస్కోండ్రి...

19:53 - October 21, 2017

తెలంగాణలున్న బీసీ ప్రజలారా..? మీరు ఒక్కటి బాగ ఆలోచన జేస్కోండ్రి.. ఈ రాష్ట్రంల మీ జనాభా ఎంత..? : ఆలేరు ప్రాంత రైతాంగం సొంటెండ వెట్టి.. సిద్దిపేటకు నీళ్లు ఎత్కపోతున్న హరీష్ రావు మీద ఇగ లడాయే అంటున్నరు ఆలేరు ప్రాంత రైతులు.. ఏ ప్రజలైనా ప్రాజెక్టులకు ఎందుకు అడ్డంబడ్తరు.. వాళ్లకేదో నష్టమైతెనేగదా..? గుప్తనిధులను జూశిండ్రా మీరు ఎన్నడన్న.? భూమిలోపట పెట్టెలళ్ల కుండలళ్ల వెట్టి దాశిపెడ్తరుగదా..? శాత బాయిలకెళ్లి బొక్కెనేతి తోడితె ఏమొస్తది..? నీళ్లొస్తయ్ గదా..? కని జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల ఊర్లె ఉన్న ఒక శాతబాయిలకెళ్లి నూనె బైటికొస్తున్నది..ఈ నడ్మ ఆన్ లైన్ మోసాలు ఎక్వైపోయినయ్ గదా..? తాగినోందే పాట – సాగినోందే ఆట.. ఒకడు కర్నూలు జిల్లా డోన్ కాడ..ఇలాంటి ముచ్చట్ల కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss