గురిగింజ నీతులు జెప్తున్న జగనాలు

20:27 - December 5, 2017

జేఏసీ సభ మీద విచిత్ర వార్తలు, ముప్పైవేల ఉద్యోగాలు భర్తీ జేశ్నం, ఉస్మానియా యూనివర్సీల యుద్దం, గురిగింజ నీతులు జెప్తున్న జగనాలు, బీసీల నడ్మ పంచాది వెట్టిన చంద్రులు... ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss