బాబా సాహెబ్ను మరిచిన బాతాల పోశెట్టి

20:28 - December 6, 2017

బాబా సాహెబ్ను మరిచిన బాతాల పోశెట్టి, సర్కారు టీచర్లు బడికి సక్కగవోతలేరట, డబుల్ బెడ్రూం ఇండ్ల కాడ డ్రామాలు, రాజకీయం గాదిది.. రాజాకార్లు గారు మీరు, గుండ్ల గూడెంల దిగిన గుర్రం బాబా, తల్లిని చెట్టుకింద వదిలేసిన    కన్నకొడుకులు... ఈ అంశాలపై మల్లన్న ముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...
 

 

Don't Miss