తెలంగాణల ఈ నడ్మ తిట్ల పంచాది ఎక్వైంది..

21:10 - December 26, 2017

తెలంగాణ, ఆంధ్ర రెండు తెల్గు రాష్ట్రాలళ్ల.. బీసీలు జర్ర హుషారుకొచ్చినట్టే అనిపిస్తున్నది.. ఇద్వరకు ఎవ్వలి కులం వాళ్లకు.. ఎవ్వలి సంఘం వాళ్లకుండేది.. కని ప్రభుత్వాల నిర్ణయాల పుణ్యమాని.. బీసీలంత కులాలను పక్కకు వెట్టి.. మేమంత ఒక్కటే అనేకాడికొచ్చింది.. ఈ వచ్చిన చైతన్యం ఓట్ల పెట్టె దాక ఉంటే.. ఇగ బీసీలను ఆపుడు ఎవ్వలితరం గాదు..

ఏంరా వారీ గట్ల తిర్రి తిర్రి జేస్తున్నవ్.. హౌలెగానివా..? లఫంగ పనులు జేయకు అని పెద్దమన్సులు పోరగాళ్లను అంటుంటరు.. అయితే ఈ మాటలు పెద్దళ్లో చిన్నోళ్లను అనుడు మర్శిపోయిండ్రు ఇప్పుడు రాజకీయనాయకులు సమర్థంగ వాడుకుంటున్నరు.. తెలంగాణల ఈ నడ్మ తిట్ల పంచాది ఎక్వైంది.. మంత్రి లక్ష్మారెడ్డిని అయితే అడ్డగోల్గ తిట్టిండు రేవంత్ రెడ్డి.. ఇగ ఆ తర్వాత గూడ ఈ తిట్లు ఆగుతలేవు..

పోశమ్మ పోగేశి పెడ్తె.. మైసమ్మ మాయం జేశినట్టు..  పాపం గత ప్రభుత్వం పేదలకు ఇండ్లు గట్టుకునెతందుకు జాగలు మంజూరు జేస్తె.. పదేండ్లైతున్నా ఇప్పటికి పట్టాలు చేతులకు రాలేదు.. ఇండ్లు గట్టె ఇగురమే జర్గలేదు.. చంద్రబాబుగారు మీరు హైద్రావాదుల ఇల్లు గూలగొట్టి ఆర్నెళ్లళ్లనే గట్టుకుంటిరిగదా..? మరి పేదోళ్లకు గట్టె ఇండ్లకు ఇన్నేండ్లు ఎందుకు వడ్తున్నట్టు.?

రైతే రాజు... రైతును రాజును జేస్తం.. అన్నదాతను ఆదుకుంట.. ఇవ్వన్ని బట్టవాయి మాటలే మాన రాజకీయ నాయకులు జెప్పేటియి.. ఎవ్వడు ఆదుకోడు రైతును.. ఎవ్వని పొట్టవాడే నింపుకుంటడు.. ఇంకా గమ్మతి ముచ్చటేందంటే.. రైతును రాజును గాదు రాక్షసున్ని జేస్తరు.. తెల్గు రాష్ట్రాలళ్ల రైతుల గోస రాస్తె రామాయణమే అయ్యెతట్టున్నది..

సర్కారు బడి సారు ఊర్లె ఉన్న రాజకీయాలళ్ల కాలు వెట్టి కంపు కంపు జేస్తున్నడట.. ఊర్ల జనానికి నడ్మ తాకులాటలు వెడ్తున్నడట.. ఒక సారు జెయ్యంగ ఊరంత ఆగమైందట.. ఊర్లె పిల్లలకు సద్వు జెప్పి గ్రామానికి వెల్గులు దేవాల్సిన సారు.. పంచాదులు వెట్టి పగలు వెంచుతున్నడట.. ఇగ ఊరిజనమంత ఒక్కటే ఎంత పనిజేశిండ్రో సూడుండ్రి..

అయ్యా గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు.. శ్రీ నారాచంద్రబాబునాయుడుగారూ.. మీ కొడ్కుకు తాగుడు అల్వాటుండి.. రోజు తాగొచ్చి మీ కోడలును వేధిస్తుంటె ఒప్పుకుంటరా తమరు..? ఒప్పుకోరు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంల మహిళలు ఎందుకు ఒప్పుకోవాలె సారూ..? మీ ఇంటి ఆడోళ్లకున్నట్టు అక్కడి మహిళలకు ఆత్మగౌరవం లేదా..? 

మేము కొట్టినట్టు జేస్తం మీరు ఏడ్సినట్టు జేయుండ్రి.. ఆపాటికి సంకురాత్రి ఒడ్సిపోతది.. మీ కోడి పందాల కోరిక తీర్తది.. మనమంత గల్సి కోర్టును ఫూల్ జేద్దాం అన్నట్టు జెప్తున్నడు ఆంధ్రా హోంమంత్రి గారు.. కోడి పందాలు ఆడుకోండ్రి.. మేము అడ్డుకోము.. హైకోర్టు జెప్పిన దాని ప్రకారం నడ్సినట్టు యాక్టింగ్ జేస్తమంటున్నడు.. ఒక మంత్రిగారు మాట్లాడవల్సిన మాటనేనా ఇది..?

వారెవ్వ.. పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయా అన్నట్టు.. ఖైదీలందు పుణ్య ఖైదీలు వేరయా అనుకుంటున్నరో ఏమో జైళ్ల శాఖోళ్లు.. లాలు ప్రసాద్ యాదవుకు గడ్డి తిన్నడని జైళ్ల ఏశిండ్రుగదా..? అగో ఆ కేసుల జైళ్లున్న లాలు సారుకు ఇంటికాడ లేని వసతులు గూడ జైళ్లనే ఏర్పాటు జేశిండ్రంటే.. దొంగలను మేపుతున్నరా..? ఊపుతున్నరా అర్థంగాదు..

Don't Miss