కాషాయం బాబాగాళ్లు...బట్టెవాయి పనులు..

20:15 - December 28, 2017

ఒకవేళ ఈ ముచ్చట నిజమే అయితే మట్టుకు.. తెలంగాణలున్న తాగువోతులకు ఇదో పండుగ దినం అన్నట్టే..చలో అన్నట్టే మళ్లొక ఉద్యమాన్ని తయ్యారు జేశిండు మంద క్రిష్ణ మాదిగ.. జనవరి ఒక్కటి సంది.. కాంగ్రెస్ పార్టీ వుట్టి నూట ముప్పై మూడు ఏండ్లైందట.. మన్షిని మన్షిగ గుర్తించలేని శాస్త్రాన్ని తల్గవెట్టుడు గాదు పాతిపెట్టాలే అంటున్నడు తమ్మినేని వీరభద్రం సారు.. ఒక వడ్డెరోళ్ల బిడ్డను శీతగోసవెడ్తున్నరట.. ఎటువొయ్యినయ్ వడ్డెర సంఘాలు.. ఎడవన్నయ్....? సారు మా భూమిలకు జొర్రవడి గుంజుకుందామని సూస్తున్నడు..రోడ్ల మీద బిచ్చమడుక్కోని రోజుకు ఐదారు వందలు సంపాయించెటోళ్లను అరెస్టు జేశి చర్లపల్లి జైళ్ల వెట్టిన అనాథాశ్రమంల ఏశిండ్రుగదా..? బాబా ఏశం గట్టాలే బట్టెవాయి పనులు జేయాలే.. ఆడ భక్తులు రాంగనే అది ఇది జెప్పి ఆకర్శించుకోవాలె.. 

Don't Miss