ఇదేనా అభివృద్ధి అంటే ?

21:06 - January 30, 2018

ఇది అభివృద్ధి ఎలా అవుతుంది ? కుల లేదు... మతం లేదు.. నాది పేదల కులమంటున్న చంద్రాలు, ఘర్షణపడ్డ వైసీపీ కార్యకర్తలు, సర్కార్ బడి సార్ల సంగతి చెప్పబోతున్న ప్రభుత్వం... ఉపాధ్యాయులకు ఆన్ లైన్ హాజరు, బైరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డిని బదునామ్ చేస్తున్నరంట, పద్మ పురస్కారాల కథ, మద్యం కారు నడిపిన సీఐ, స్కూల్ రెనివల్స్ కోసం వెళ్తే లంచం అడిగిన అధికారి.. ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం.. 

Don't Miss