ఫోనుకోసం ఐదో తరగతి పోరని ఆత్మహత్య...

21:46 - March 29, 2018

కేజీ టూ పీజీకి తలగోరి తయ్యార్...ప్రవేటు యూనివర్సిటీలకు పర్ద గుంజి, మీడియా మీద కోబ్రా పోస్టు స్టింగ్ ఆపరేషన్.. అడ్డంగ దొర్కిపోయిన టీవీలోళ్లు, పేపరోళ్లు, నేనే ఆదర్శమంటున్న ఎంపీ మల్లారెడ్డి...అవ్ పార్టీలు మారిన దాంట్లె నువ్వే మరి, మూడెకరాల భూమేది..? డబుల్ ఇండ్లేవి..వందరోజులు దాటిన మహిళల ధర్నా, ఎన్టీరామారావు మీద బాలయ్య సీన్మ సుర్వు.. వెన్నుపోట్లు సీన్లు వెట్టి తీశేవు బావ పర్వు, ఫోనుకోసం ఐదో తరగతి పోరని ఆత్మహత్య...ఇండ్లళ్ల సిచ్చువెడ్తున్న సెల్ ఫోన్లు...ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

Don't Miss