ఈ ముచ్చట తల్లిదండ్రుల కోసమే...

20:39 - June 1, 2018

భూమి లేనోళ్లు ఎవ్వలన్న ఉన్నరా..? పవన్ కళ్యాణ్ బాగనే అర్సుకుంటున్నడుగదా.?. దంతాలు లేని సింహం గాండ్రిస్తున్నది వరంగల్ పట్నంల.. జూన్ రెండు తారీఖు నాడు విద్రోహ దినం...మ్మం కార్పొరేటర్లు కౌరవుల లెక్కనే తయ్యారైనట్టుండ్రుగదా...గుండు గొట్టినందుకు సంతోషంతోని మంగళాయినకు పదో పర్కో ఇస్తరు.. అది తీస్కుంటె తప్పా..? తల్లి భళే మోపైండ్రొసు.. సూస్తిరా రాజమండ్రి సౌత్ జోన డీఎస్పీగాని యవ్వారం.. ఈ ముచ్చట తల్లిదండ్రులు బాగినాలే.. అయ్యో ఎంతపనైపాయెరా..? పార్టీ మారినోడు మంచిగనే ఉన్నడు..గీ గరం గరం ముచ్చట్ల కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss