తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందనుకుంటున్నరా...?

20:11 - June 2, 2018

తెలంగాణ ప్రజలారా..? తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందనుకుంటున్నరా మీరు..పేదోడు ఏడున్నా పేదోడే.. మోసం ఏడైనా ఒక్కటే తీర్గుంటది.. కాకపోతె మోసం జేశేటోళ్లే వేరుగుంటరు.. ఒకవేళ ఆంధ్రరాష్ట్రంల జనసేనా పార్టీ గన్కలేకపోయినుంటే.. విదేశాలళ్ల మనదేశమోళ్లు దాశిపెట్టిన నల్లధనం జాడ జెప్తెనట చెప్పినోళ్లకు ఐదు కోట్ల రూపాల బహుమతి ఇస్తరట.. ఇప్పుడు ఒక వార్త చెక్కర్లు గొడ్తున్నది సోషల్ మీడియాల...పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నర్సాపురం ఎమ్మెల్యే మాధవ నాయుడు.. నువ్వు ఏడనన్న నీళ్లు లేని బాయి జూశి దుంకుపో...ఒక్క తెలంగాణలనే గాదు ఆంధ్రల గూడ ఉశ్కెదంద జోరుగైతున్నది..పాపం కూలినాలి జేస్కోని బత్కెటోళ్లు రోజు వొయ్యినట్టే ఇయ్యాళ గూడ ఇంటికి తాళమేశి కూలికి వొయ్యిండ్రట..గీ గరం గరం ముచ్చట్లు కోసం చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss