తెలంగాణలో ఏపీ స్టడీ సర్కిల్ తెర్లు..తెర్లు...

20:20 - February 7, 2018

ఏం దెల్చురా జగదీశ్వర్ రెడ్డి నీకు రాజకీయాలు..? ఏంది అట్ల జూస్తరు.. ఒక మంత్రిని వట్కోని గట్లనే అంటవా మల్లన్నా అనుకుంటున్నరా..? ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి పీసీసీ చీఫ్ గ పనిజేశ్న మన్షిది రెండు ఓట్లు ఎటో దీస్కపోయి ఒక్కింట్లనే ఏశిండ్రు మన ఎన్నికల సంఘపోళ్లు.. ఏపీ స్టడీ సర్కిల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంల ఎంత తెర్లైందో సూడుండ్రి.. గతంలో పరిపాలించిన నాయకులు ఏం జేశిండ్రో ఈ ఆలేరుకు అర్థమైతలేదంటున్నది ఆలేరు ఎమ్మెల్యే కం ప్రభుత్వ విప్పు శ్రీమతి గొంగిడి సునితమ్మ..ఫార్మా డీ సద్వు సద్విన విద్యార్థులు రోడ్డున పడ్డరు...సంగారెడ్డి పిలగాడు జగ్గారెడ్డి ఆ గడ్డం ఆ నెత్తి ఆ ఆహాభావాలు జూస్తె పెద్ద గుండగానిలెక్కగనిపిస్తడుగని..సమ్మక్క సారక్క జాతర్ల వెట్టిన గల్లెపెట్టెల పైకం లెక్కవెడ్తున్నరు.. మొత్తం నాల్గువందల ముప్పై గళ్ల పెట్టెలు..అయ్యో తెనాలి రామలింగని ఇంట్ల దొంగలు వడ్డట్టే ఉన్నదిగదా ఈ కథ గూడ..? గీ ముచ్చట్లు జూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. ..

Don't Miss